Ngày: Tháng Ba 19, 2019

HỘI NỮ DOANH NHÂN TP.HCM TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN “LÃNH ĐẠO TẠO ĐỘT PHÁ: KHỞI NGUỒN TỪ BẢN THÂN”

Thực hiện sứ mệnh: Kết nối và nâng tầm ảnh hưởng của Nữ doanh nhân đến cộng đồng thông qua sự phát triển tư duy lãnh đạo, hình ảnh và sức mạnh nội tâm”, ngày 21/3/2019, Hội Nữ Doanh Nhân TP.HCM tổ chức diễn đàn: Lãnh đạo tạo đột phá – khởi nguồn từ bản […]

Read More