Day: Tháng Tư 22, 2019

TĂNG TRƯỞNG NGÀNH HÀNG LẠNH GIÚP KIDO TĂNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ GẤP 3 LẦN

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn KIDO, trong những tháng đầu năm 2019 lợi nhuận gộp tăng 21% lên 317 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 61 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ. Hiệu quả hoạt động cũng được cải thiện khi tỷ […]

Read More