Ngày: Tháng Năm 7, 2019

50 DỰ ÁN THUỘC LÃNH VỰC XÃ HỘI SẼ ĐƯỢC QUỸ AVIVA TÀI TRỢ

Quỹ Cộng Đồng Aviva 2019  của tập đoàn Aviva  kết hợp với Hội chữ Thập đỏ Việt Nam đã chính thức công bố tài trợ cho 50 dự án trong lãnh vực môi trường, giáo dục và sức khỏe với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng. Theo đó, đối tượng tham gia được mở […]

Read More