Ngày: Tháng Mười 7, 2019

Phát triển bền vững: Nền tảng hướng đến tương lai

Trong buổi hội thảo “Phát triển bền vững – Điều tất yếu cho doanh nghiệp của tương lai”, bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT Công ty CP PNJ, Chủ tịch HAWEE một lần nữa khẳng định đây chính là nền tảng cho các doanh nghiệp, bằng sự quan sát và kinh nghiệm […]

Read More