Ngày: Tháng Tư 10, 2023

Sự kiện “Nhân sự số – Năng lực nào thúc doanh nghiệp tăng trưởng?”

Tiếp nối thành công từ sự kiện “Mong đợi và năng lực cho chuyển đổi số, làm sao để không lỗi nhịp?” diễn ra vào tháng 06/2022, sự kiện “Nhân sự số – Năng lực nào thúc doanh nghiệp tăng trưởng?” do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn và Le & Associates đồng tổ chức […]

Read More