Ngày: Tháng Tư 20, 2023

CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI RỪNG “VÌ BẠN ƯƠM MẦM MỘT VIỆT NAM XANH”:  DỰ KIẾN SẼ TRỒNG HƠN 6.000 CÂY TẠI CÁC ĐỊA ĐIỂM KHÁC NHAU

Công ty P&G Việt Nam và Tập đoàn Central Retail Việt Nam cùng đối tác chuyên môn là Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia, khởi động Chương trình phục hồi rừng “Vì Bạn Ươm Mầm Một Việt Nam Xanh”.  Sáng kiến này nhằm thúc đẩy bảo vệ môi trường và truyền cảm hứng cho […]

Read More