50 DỰ ÁN THUỘC LÃNH VỰC XÃ HỘI SẼ ĐƯỢC QUỸ AVIVA TÀI TRỢ

Quỹ Cộng Đồng Aviva 2019  của tập đoàn Aviva  kết hợp với Hội chữ Thập đỏ Việt Nam đã chính thức công bố tài trợ cho 50 dự án trong lãnh vực môi trường, giáo dục và sức khỏe với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng.

Theo đó, đối tượng tham gia được mở rộng đến toàn thể công dân Việt Nam trên 18 tuổi. Dự án được đánh giá thực tiễn dựa trên tiềm năng tạo được sự thay đổi tích cực trong cộng đồng; Mang tính thiết thực và phù hợp với xã hội Việt Nam và được thực hiện trong nước; Được hoàn thành hoặc được đưa vào thực hiện trước ngày 31/12/2019; Có thể thực hiện trong nguồn ngân sách được yêu cầu theo ba mức tài trợ 1.500, 3.000 và 5.000 USD, trong đó, chi phí con người không quá 25%.

 Ban tổ chức cũng cho biết, cách chấm điểm sẽ được tính: Tuổi thọ và tính bền vững: 30%; Sự ảnh hưởng: 25%; Khả năng thành công: 15%; Thứ hạng bình chọn: 15%; Chất lượng bài nộp: 10% và Tính nguyên bản: 5%.

Tổng Giám Đốc Aviva – Paul Nguyễn cho biết: “Sự khác biệt với cách tiếp cận truyền thống của vấn đề trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva hướng tới việc khích lệ các ý tưởng vì cộng đồng, khuyến khích mọi người quan tâm và đưa ra giải pháp cho những vấn đề đặc thù và có tính cấp bách tại địa phương mình sinh sống. Aviva cam kết tài trợ để những ý tưởng tốt nhất được đi vào hiện thực với mong muốn hành động nhỏ của mỗi cá nhân sẽ mang lại thay đổi lớn cho cả cộng đồng”.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên tại khu vực Đông Nam Á được triển khai Chương trình Quỹ Cộng Đồng Aviva vào năm 2017 và đây cũng là Chương trình cộng đồng đầu tiên trên nền tảng Digital được triển khai trong ngành Bảo hiểm Nhân thọ tại thị trường Việt Nam.

 MC Phan Anh chính thức làm đại sứ  Quỹ Cộng Đồng Aviva 2019. Vòng nhận dự án vào đầu tháng 5/2019  đến 18/6/2019 và công bố kết quả  vào ngày 26/9/2019