KHỞI NGHIỆP

Khởi nghiệp: Cần chuẩn bị cho một “Tương lai thông minh”

Từ năm 2016 Chính phủ đã xác định chương trình quốc gia khởi nghiệp là một trong số những trụ cột chiến lược phát triển Việt Nam. Các luật hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ như đề án 844 tạo lập hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mong muốn đến năm […]

Read More