KHOA TRẦN

ĐIỂM SÁCH KINH TẾ NỔI BẬT

Thư giãn/ giải trí: 1 trang ĐIỂM SÁCH KINH TẾ NỔI BẬT Ảnh TƯ LIỆU   Tứ đại quyền lực Tác giả: Scott Galloway. Dịch giả: Lương Trọng Vũ Từng được xem là cuốn sách gây rúng động thế giới hơn 1 năm khi tiết lộ bản chất thật của 4 Cty ảnh hưởng lớn […]

Read More