TÁC GIẢ: TƯỜNG VY

Nền kinh tế Việt Nam sẽ đi nhanh hơn nếu giảm bớt chi tiêu cho Y tế

Theo dữ liệu của ngân hàng thế giới, chi tiêu cho Y tế của Việt Nam đang chiếm khoảng 5,7% GDP, cao hơn rất nhiều so với các nước láng giềng. Do đó, nếu toàn dân Việt Nam biết cách tự chăm sóc sức khỏe thì có thể tiết kiệm được từ 0,37 đến 0.61 […]

Read More