THỦY ANH

NGHỆ NHÂN ƯU TÚ HỒ THANH TUẤN TRỞ THÀNH PHÓ CHỦ TỊCH SJA

Ngày 13-15/12 vừa qua, Hội Mỹ nghệ Kim hoàn đá quý TP.HCM (SJA) đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghệ Nhân Ưu Tú Hồ Thanh Tuấn, Người sáng lập Ngọc Trai Hoàng Gia đã chính thức đắc cử Phó Chủ Tịch và cùng cam kết thúc đẩy sự […]

Read More