TĂNG TRƯỞNG NGÀNH HÀNG LẠNH GIÚP KIDO TĂNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ GẤP 3 LẦN

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn KIDO, trong những tháng đầu năm 2019 lợi nhuận gộp tăng 21% lên 317 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 61 tỷ đồng, tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ. Hiệu quả hoạt động cũng được cải thiện khi tỷ suất lợi nhuận trước thuế tăng từ 1% (quý 1/2018) lên 4% trong quý 1/2019.

Đại diện KIDO cho biết, đóng góp tăng trưởng chính trong quý 1/2019 của tập đoàn chính từ ngành hàng lạnh (Kido Foods – KDF). Doanh thu thuần đạt 266 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2018 là do sự tăng trưởng tích cực của ngành kem (tăng 37,4%) và đã bù đắp cho sự sụt giảm của ngành sữa chua vì áp lực cạnh tranh gay gắt trong ngành.

Bên cạnh đó, KDF đã điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất tại cả hai nhà máy, Bắc Ninh và Củ Chi, trong mùa thấp điểm của ngành lạnh, đã giúp tăng hiệu quả sản xuất. Kết quả, lợi nhuận trước thuế được cải thiện, chuyển đổi từ lỗ 11 tỷ đồng trong quý 1/2018 sang lời 24 tỷ đồng trong quý 1/2019. Bên cạnh đó, sau khi hợp nhất Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè (GHNB) vào tập đoàn KIDO, GHNB đạt lợi nhuận trước thuế sau nhiều năm phát sinh lỗ, đóng góp 7 tỷ đồng vào lợi nhuận trước thuế hợp nhất.

Tuy nhiên KIDO cũng ghi nhận trong qúy 1/2019 doanh thu thuần đạt 1.550 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân chủ yếu doanh thu giảm từ ngành dầu do bị tác động bởi sự sụt giảm của giá dầu, dẫn đến gia tăng cạnh tranh giữa các công ty trên thị trường. 

Đánh giá về các mảng kinh doanh, báo cáo tài chính cũng cho thấy: Dầu ăn Tường An (TAC) kết thúc quý đầu năm với doanh thu thuần đạt 840 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2018 do thay đổi trong danh mục sản phẩm. Lợi nhuận gộp TAC trong kỳ đạt 116 tỷ đồng, giảm 8,4%, lợi nhuận trước thuế thu về 30 tỷ đồng. Phía TAC cho biết sẽ tập trung phát triển phân khúc sản phẩm cao cấp và chủ động giảm tỷ trọng doanh thu của phân khúc phổ thông và xá (với giá trị lợi nhuận thấp), khi cạnh tranh tăng cao tại phân khúc này.

Về Vocarimex (VOC), doanh thu thuần trong kỳ đạt 626 tỷ, giảm 43% so với cùng kỳ năm 2018 do sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các công ty và giá dầu giảm. Bên cạnh đó, công ty con – công ty Bao Bì Dầu Thực Vật (VMPACK), đang trong giai đoạn giải thế nên không phát sinh doanh thu. Sau khi trừ các chi phí, công ty đạt 64 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Về định hướng tương lai, Vocarimex dự tiếp tục đẩy mạnh phát triển kênh xuất khẩu và công nghiệp khi nhu cầu từ hai kênh này có nhiều tiềm năng, nhằm tăng trưởng doanh thu và giảm thiểu rủi ro về biến động giá dầu.